'Tis the season to bundle up!

'Tis the season to bundle up!